دوره آموزشی استوکیومتری

توجه : در صورتی که در پخش ویدیو مشکل دارید، لینک زیر را در یک مرورگر دیگر مثل کروم یا مرورگر اصلی گوشی خود کپی کنید:

http://konkurium.com/stoichiometry

جلسه اول (استوکیومتری یک ماده)

جلسه دوم (استوکیومتری واکنش)

جلسه سوم (تحلیل معجزه آسای تیپ تست های کنکور)

جلسه چهارم (تحلیل تیپ تست های تکمیلی استوکیومتری واکنش)

جلسه پنجم (آموزش درصد خلوص و بازده درصدی)

جلسه آخر (تست های تکمیلی درصدخلوص و بازده)

توجه : این آموزش به مدت محدودی به صورت رایگان قابل مشاهده است. لطفا با دقت این آموزش را ببینید و در صورت نیاز نکات آن را یادداشت نمایید.