این دانش آموزان، ۴ قدم طلایی این فیلم ۲۲ دقیقه ای را اجرا کردند :

نظر رتبه برتر کنکور

پیشرفت های باور نکردنی

تثبیت درصد بالای ۸۰ در شیمی

من شهاب دانش ، مدرس این فیلم ، میخواهم با شما پیمان ببندم

شما قول بدهید 

۲۲ دقیقه وقت بگذارید و این فیلم را ببینید 

من هم قول میدهم

با اجرای ۴ قدم طلایی که در این فیلم یاد میگیرید ، یک تحول پایدار و همیشگی در درصد شیمی خود ایجاد خواهید کرد

فرم زیر را پر کنید، ثبت و مشاهده فیلم را بزنید تا به صفحه این فیلم منتقل شوید

  • لطفا پایه تحصیلی خود را انتخاب کنید

توجه : این فیلم ۲۲ دقیقه ای ، می تواند سرنوشت تحصیلی شما را متحول کند. لطفا هر کاری دارید را متوقف کنید و این آموزش را با تمرکز کامل ببینید.