مهمترین آموزش های مبحثی

5level 2

این آموزش را از دست ندهید!

زیرا در این آموزش یادمیگیریم:

1- بهترین روش تست زنی در شیمی چگونه است؟

2- روش درست و اصولی مطالعه شیمی چیست؟

3- چطور سرعت تست زنی خود را در شیمی بالا ببریم؟

4- رتبه های برتر چگونه شیمی میخوانند؟

برای مشاهده این آموزش کلیک کنید

5level 2

«این آموزش را از دست ندهید!»

در این آموزش یادمیگیریم:

1- بهترین روش تست زنی در شیمی چگونه است؟

2- روش درست و اصولی مطالعه شیمی چیست؟

3- چطور سرعت تست زنی خود را در شیمی بالا ببریم؟

4- رتبه های برتر چگونه شیمی میخوانند؟

برای مشاهده این آموزش کلیک کنید

cv4

«این آموزش را از دست ندهید!»

زیرا در این آموزش یادمیگیریم:

1- بهترین روش تست زنی در شیمی چگونه است؟

2- روش درست و اصولی مطالعه شیمی چیست؟

3- چطور سرعت تست زنی خود را در شیمی بالا ببریم؟

4- رتبه های برتر چگونه شیمی میخوانند؟

برای مشاهده این آموزش کلیک کنید

تحلیل نکته و تست کنکور

تحلیل آزمون های آزمایشی

دوره VIP نخبگان (ویرایش جدید)

دهم

دوره صفر تاصد دهم

(نخبگان شیمی)

یازدهم

دوره صفر تا صد یازدهم

(نخبگان شیمی)

جامع 1

دوره صفر تا صد کنکور (هر سه پایه)

(نخبگان شیمی)

  • 2,549
  • 1,947
  • 106,052
  • 28 اسفند 1401