مهمترین آموزش های مبحثی

آموزش حل مسائل ایزوتوپ ها

مدت زمان آموزش : 50 دقیقه

محاسبه حجم مولی گازها در هر شرایطی

مدت زمان آموزش : 21 دقیقه

آموزش نامگذاری آلکان های شاخه دار

مدت زمان آموزش : 67 دقیقه

بارالکتریکی در ساختار لوویس

مدت زمان آموزش : 15 دقیقه

روش ضریب تبدیل

مدت آموزش : 48 دقیقه

4ghadametalaaie6

این آموزش را نبینید!

اگر برای رسیدن به موفقیت در شیمی متعهد نیستید این ویدیو را نبینید…

اما در صورتی که 100 درصد متعهدید و میخواهید وضعیت شیمی تان را به بهترین نحو متحول کنید، این ویدیو بهترین انتخاب برای شماست…

مشاهده آموزش

5level 2

«این آموزش را از دست ندهید!»

در این آموزش یادمیگیریم:

1- بهترین روش تست زنی در شیمی چگونه است؟

2- روش درست و اصولی مطالعه شیمی چیست؟

3- چطور سرعت تست زنی خود را در شیمی بالا ببریم؟

4- رتبه های برتر چگونه شیمی میخوانند؟

برای مشاهده این آموزش کلیک کنید

4ghadametalaaie1

این آموزش را نبینید!

اگر برای رسیدن به موفقیت در شیمی متعهد نیستید این ویدیو را نبینید…

اما در صورتی که 100 درصد متعهدید و میخواهید وضعیت شیمی تان را به بهترین نحو متحول کنید، این ویدیو بهترین انتخاب برای شماست…

مشاهده آموزش

تحلیل نکته و تست کنکور

حالت فیزیکی مواد مهم کنکور

مدت زمان آموزش : 14 دقیقه

استوکیومتری کنکور 1400

مدت زمان آموزش : 6 دقیقه

محاسبه حجم مولی گازها در هر شرایطی

مدت زمان آموزش : 21 دقیقه

جمع بندی همه «ترین های» شیمی

مدت زمان آموزش : 8 دقیقه

تحلیل آزمون های آزمایشی

2 فرمول جادویی غلظت

مدت زمان آموزش : 4 دقیقه

دوره VIP نخبگان (ویرایش جدید)

دهم

دوره صفر تاصد دهم

(نخبگان شیمی)

یازدهم

دوره صفر تا صد یازدهم

(نخبگان شیمی)

جامع 1

دوره صفر تا صد کنکور (هر سه پایه)

(نخبگان شیمی)