دوره شاهکار استوکیومتری

مهمترین آموزش های مبحثی

444

این ویدیو را از دست ندهید!

زیرا در این ویدیو یادمیگیریم:

1- بهترین منبع تستی در شیمی چیست؟

2- روش درست و اصولی مطالعه شیمی چگونه است؟

3- چطور سرعت تست زنی خود را در شیمی بالا ببریم؟

4- رتبه های برتر چگونه شیمی میخوانند؟

برای مشاهده این ویدیو کلیک کنید

444

«این ویدیو را از دست ندهید!»

در این ویدیو یادمیگیریم:

1- بهترین منبع تستی در شیمی چیست؟

2- روش درست و اصولی مطالعه شیمی چگونه است؟

3- چطور سرعت تست زنی خود را در شیمی بالا ببریم؟

4- رتبه های برتر چگونه شیمی میخوانند؟

برای مشاهده این ویدیو کلیک کنید

444

«این ویدیو را از دست ندهید!»

زیرا در این ویدیو یادمیگیریم:

1- بهترین منبع تستی در شیمی چیست؟

2- روش درست و اصولی مطالعه شیمی چگونه است؟

3- چطور سرعت تست زنی خود را در شیمی بالا ببریم؟

4- رتبه های برتر چگونه شیمی میخوانند؟

برای مشاهده این ویدیو کلیک کنید

تحلیل نکته و تست کنکور

نکته و تست آزمون های آزمایشی

پکیج نخبگان شیمی (ویرایش جدید)

دهم

دوره صفر تاصد دهم

(نخبگان شیمی)

یازدهم

دوره صفر تا صد یازدهم

(نخبگان شیمی)

جامع 1

دوره صفر تا صد کنکور (هر سه پایه)

(نخبگان شیمی)

  • 1,219
  • 3,146
  • 92,915
  • 9 مهر, 1401