مهمترین آموزش های مبحثی

درصد خلوص مخلوط نهایی

مدت زمان آموزش : 10 دقیقه

آموزش حل مسائل ایزوتوپ ها

مدت زمان آموزش : 50 دقیقه

آموزش مفهوم ایزوتوپ

مدت زمان آموزش : 10 دقیقه

آموزش حل مسائل ایزوتوپ ها

مدت زمان آموزش : 50 دقیقه

4ghadametalaaie6

این آموزش را نبینید!

اگر برای رسیدن به موفقیت در شیمی متعهد نیستید این ویدیو را نبینید…

اما در صورتی که 100 درصد متعهدید و میخواهید وضعیت شیمی تان را به بهترین نحو متحول کنید، این ویدیو بهترین انتخاب برای شماست…

مشاهده آموزش

5level 2

«این آموزش را از دست ندهید!»

در این آموزش یادمیگیریم:

1- بهترین روش تست زنی در شیمی چگونه است؟

2- روش درست و اصولی مطالعه شیمی چیست؟

3- چطور سرعت تست زنی خود را در شیمی بالا ببریم؟

4- رتبه های برتر چگونه شیمی میخوانند؟

برای مشاهده این آموزش کلیک کنید

4ghadametalaaie1

این آموزش را نبینید!

اگر برای رسیدن به موفقیت در شیمی متعهد نیستید این ویدیو را نبینید…

اما در صورتی که 100 درصد متعهدید و میخواهید وضعیت شیمی تان را به بهترین نحو متحول کنید، این ویدیو بهترین انتخاب برای شماست…

مشاهده آموزش

تحلیل نکته و تست کنکور

پرونده آرایش الکترونی رو ببند

مدت زمان آموزش : 5 دقیقه

تست چالشی اسید و باز در کنکور 1400

مدت زمان آموزش : 10 دقیقه

مسائل تعادل گرمایی در شیمی یازدهم

مدت زمان آموزش : 10 دقیقه

تست وحشی سینتیک کنکور 1400

مدت زمان آموزش : 12 دقیقه

حالت فیزیکی مواد مهم کنکور

مدت زمان آموزش : 14 دقیقه

تحلیل آزمون های آزمایشی

همه گروه های عاملی در یک نگاه

مدت زمان آموزش : 5 دقیقه

2 فرمول جادویی غلظت

مدت زمان آموزش : 4 دقیقه

استوکیومتری یک ماده از قلم چی 1401

مدت زمان آموزش : 8 دقیقه

دوره VIP نخبگان (ویرایش جدید)

دهم

دوره صفر تاصد دهم

(نخبگان شیمی)

یازدهم

دوره صفر تا صد یازدهم

(نخبگان شیمی)

جامع 1

دوره صفر تا صد کنکور (هر سه پایه)

(نخبگان شیمی)