مهمترین آموزش های مبحثی

chem met

این آموزش را از دست ندهید!

زیرا در این آموزش یادمیگیریم:

1- بهترین منبع تستی در شیمی چیست؟

2- روش درست و اصولی مطالعه شیمی چگونه است؟

3- چطور سرعت تست زنی خود را در شیمی بالا ببریم؟

4- رتبه های برتر چگونه شیمی میخوانند؟

برای مشاهده این آموزش کلیک کنید

chem met

«این آموزش را از دست ندهید!»

در این آموزش یادمیگیریم:

1- بهترین منبع تستی در شیمی چیست؟

2- روش درست و اصولی مطالعه شیمی چگونه است؟

3- چطور سرعت تست زنی خود را در شیمی بالا ببریم؟

4- رتبه های برتر چگونه شیمی میخوانند؟

برای مشاهده این آموزش کلیک کنید

chem met

«این آموزش را از دست ندهید!»

زیرا در این آموزش یادمیگیریم:

1- بهترین منبع تستی در شیمی چیست؟

2- روش درست و اصولی مطالعه شیمی چگونه است؟

3- چطور سرعت تست زنی خود را در شیمی بالا ببریم؟

4- رتبه های برتر چگونه شیمی میخوانند؟

برای مشاهده این آموزش کلیک کنید

تحلیل نکته و تست کنکور

تحلیل آزمون های آزمایشی

دوره های نخبگان (ویرایش جدید)

دهم

دوره صفر تاصد دهم

(نخبگان شیمی)

یازدهم

دوره صفر تا صد یازدهم

(نخبگان شیمی)

جامع 1

دوره صفر تا صد کنکور (هر سه پایه)

(نخبگان شیمی)

  • 3,865
  • 2,653
  • 104,983
  • 3 آذر 1401