جلسه دوم (مینی دوره اسید و باز)
زمان : 63 دقیقه

مفاهیم تدریس شده در این جلسه : اسید و باز (یونش ، رابطه قدرت اسیدی با رسانایی الکتریکی، اسید تک پروتون دار، درجه یونش، معرفی و مفهوم اسیدهای قوی و ضعیف)

مشاهده سایر جلسات

توجه : این فایل به مدت محدودی به صورت رایگان قابل مشاهده است. لطفا با دقت این آموزش را ببینید و در صورت نیاز نکات آن را یادداشت نمایید:

panah
panah 1 copy2